Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende for søstrenekronbo.dk som ejes og drives af:

Søstrene Kronbo ApS
Skelund Hovedgade 20
DK-9560 Hadsund
CVR: 44446944

Tlf. nr.: +45 2092 8487
E-mail: info@søstrenekronbo.dk

Handelsbetingelserne er gældende fra 2. januar 2024 og finder anvendelse på køb foretaget af forbrugere på søstrenekronbo.dk til levering i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget).

 

1. BESTILLING

Søstrenekronbo.dk er tilgængelig døgnet rundt, kun undtaget ved lejlighedsvis vedligehold.

Bestilling foretages ved at ønskede varer tilføjes ”indkøbskurven”. Indtil endelig bestilling og indtastning af betalingsoplysninger foretages kan varer slettes, tilføjes eller redigeres i ”indkøbskurven”.

Den samlede sum for bestillingen, inklusiv fragtomkostninger, beregnes inden den endelige betaling foretages, og købet kan fortrydes helt frem til selve indtastningen af betalingsoplysninger.

Kun personer der er fyldt 18 år eller på anden vis har juridisk ret dertil, må foretage bestillinger og køb.

Ved bestilling indtastes navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Videre vælges ønsket betalings- og leveringsform. Ansvaret for korrekt indtastede oplysninger påhviler alene den der foretager bestilling og køb, og Søstrene Kronbo ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt forkert indtastede oplysninger.

Når der er indtastet godkendte betalingsoplysninger, fremsendes en ordrebekræftelse pr. e-mail til den oplyste e-mailadresse.

 

2. PRISER OG BETALINGFORMER

Alle priser er inkl. moms og angivet i danske kroner.

Følgende betalingsformer er mulige:
• VISA-Dankort
• MobilePay
• MasterCard
• VISA

Beløbet hæves når varerne afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et højere beløb end det, du har godkendt ved købet.

Der tages ikke gebyr ved betaling med betalingskort.

 

3. LEVERING

Varer bestilt på søstrenekronbo.dk leveres til adresser i Danmark (dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt).

Din bestilling afsendes altid hurtigst muligt og sædvanligvis indenfor 3-10 hverdage efter bestillingen.

Omkostningerne ved levering oplyses inden det endelige køb foretages, og levering forgår til via den af Søstrene Kronbo ApS anbefalede operatør, til nærmeste pakkeshop, medmindre andet er aftalt eller tilvalgt i bestillingen.

 

4. FORTRYDELSESRET

Du har 14 dages fortrydelsesret, og løber fra den dag du har modtaget din vare. Fristen forlænges ved helligdage, weekenddage og øvrige officielle fridage til følgende hverdag.

Fortrydelsesretten gøres gældende ved fremsendelse af en utvetydig erklæring herom til Søstrene Kronbo ApS ved fremsendelse af e-mail til info@søstrenekronbo.dk. Ordrenummer samt fyldestgørende oplysninger der muliggør entydig identifikation af den person der har foretaget købet er påkrævet. Manglende afhentning af vare i pakkeshop eller nægtet modtagelse kan ikke alene gøres gældende som brug af fortrydelsesretten.

Følgende varer er undtaget fortrydelsesretten:

  • Afklippede varer
  • Varer tilpasset med tydeligt personligt præg.
  • Varer som køber har klippet i eller på anden vis tilpasset.
  • Forseglede varer hvor forsegling er brudt.

Kunden hæfter ved returnering for enhver forringelse af varens værdi der ikke skyldes almindelig håndtering nødvendig til fastslåelse af egenskaber, art og funktion, dog uden at varen tages i anvendelse. Bemærk at den originale emballage betragtes som værende en del af varen, hvorfor kravene til en returvares stand også indbefatter denne.

Varen returneres til:

Søstrene Kronbo ApS
Skelund Hovedgade 20
DK-9520 Hadsund

Udgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Vi modtager ikke forsendelse pr. efterkrav. Varen skal være forsvarligt indpakket, indeholdende en kopi af ordrebekræftelsen samt udfyldt returformular. Ansvaret for varen er kundens frem til den er registreret modtaget.

Ved fortrydelse returneres det indbetalte beløb, fratrukket en eventuel værdiforringelse.

Leveringsomkostningerne ved fremsendelse af varen til kunden refunderes ligeledes, undtaget følgende:

  • Leveringsomkostninger der overstiger billigste leveringspris.
  • Delvis returnering af en ordre.
  • Ved ikke rettidig afhentning eller modtagelse af vare.
  • Returnering af vare uden aktiveret fortrydelsesret.
  • Manglende dokumentation for returnering.

 

5. REKLAMATION

De i købeloven almindelige rettigheder er til enhver tid gældende, hvilket indbefatter mangelreglerne og 24 måneders reklamationsret, der giver dig ret til enten reparation, ombytning, afslag i pris eller tilbagebetaling såfremt reklamationen er berettiget og indenfor rimelig tid efter at fejlen er registreret. Varens art og den konkrete situation er bestemmende for hvordan reklamationen udbedres.

Du reklamerer ved at fremsende en mail til info@søstrenekronbo.dk eller telefonisk på +45 2092 8487.

Ved berettiget reklamation refunderer vi fragtomkostninger, såfremt disse står i et rimeligt forhold til vores normale leveringsomkostninger. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til 200,00 kr. for undersøgelse af varen.

Klager over køb hos søstrenekronbo.dk indgives til
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg.

 

6. PERSONDATA

Ved persondata forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Ved at benytte søstrenekronbo.dk eller bestille varer på denne, accepterer du at Søstrene Kronbo ApS behandler og registrer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende.

Søstrene Kronbo ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via søstrenekronbo.dk. Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte:

Søstrene Kronbo ApS
Skelund Hovedgade 20
DK-9520 Hadsund
Tlf. nr. +45 20 92 84 87
E-mail: info@søstrenekronbo.dk

Du kan benytte søstrenekronbo.dk uden at afgive personoplysninger om dig selv. Vi benytter cookies. Disse medfører ikke registrering af persondata.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi alene de oplysninger du selv giver os, det være sig primært, men ikke begrænset til:

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer
Oplysninger om hvilke varer du har købt.

Vi opbevarer IKKE betalingsoplysninger, så som kort og kontonumre eller tilsvarende.

Du har ret til at få indsigt i alle registreringer af data vi har om dig, samt gøre eventuel indsigelse imod en registrering i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dette gøres ved henvendelse til dpo@søstrenekronbo.dk.

 

7. COOKIES

Ved at benytte søstrenekronbo.dk accepterer du, at vi bruger cookies. De anvendes med følgende formål:

 

8. LOVVALG OG VÆRNETING

Køb af varer på søstrenekronbo.dk er underlagt dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 02.01.2024